Våra Referenser

För att ge intressenter en god överblick av verksamheten presenterar denna sida en sammanställning av företagets referenser. Vill ni ringa och kolla referenser går det självklart bra eller bara att kontakta oss.

Uppdrag och referenser

Harald Röttger
Stockholmsplatt AB
Telefon: 0707873100

Conny Zettergren
Stockholmsplatt AB
Telefon: 0706334444

Lars Sandberg
Einar Mattsson AB
Telefon: 08-58626544

Björn Feldin
Einar Mattsson AB
Telefon: 08-58626409

Håkan Jansson
Ikano Bostad AB
Telefon: 070-5902628

Johnny Strömberg
Ikano Bostad AB
Telefon: 076-1039398

Anna Sophie Lundgren
Temacus AB
Telefon: 08-51167070

Hans Lindholm
Temacus AB
Telefon: 08-51167096

Paul Åkerlund
Arcona AB
Telefon: 070-7503898

Privata kunder

Johan Larsson-Styrmansgatan 45
Epost: johan.larsson@narrow.se

Tinna Jonne- Hästhagen 1
Epost: tinna@cinemadirect.se

Jan Arnarp-Fatburs Brunnsgatan 13
Epost: jan.arnarp@fatburen.org

Maria Hansson-Hallunda Trädes väg 11
Epost: hanssonmaria@bredband.net

Pågående projekt (Feb - Mars 2010)

Kv. Drakdödaren, Einar Mattsson - 134 badrum
Lars Sandberg
Telefon: 08-58626544

Kv. Blackberggård, Ikano Bostad
Ingemar Hassgren
Telefon: 070-5441803

Kv. Orme Långe, Temacus AB - 89 badrum
Ann-Sophie Lundgren
Telefon: 070-8121292

Kv. Hökarengen, Temacus AB - 172 badrum
Ann-Sophie Lundgren
Telefon: 070-8121292

För mer information och prisuppgifter

kontakta Tem på telefon 0735-84 61 64